Podpisy note_blue.jpg(995 b)

Uživatel, který právě s Kaskádou pracuje, potřebuje poměrně často při psaní zásilek nebo interního textu vložit svůj podpis.
Nemíníme tím digitální podpis, ale uvedení jména, případně svých kontaktních údajů, datumu, naskenovaný podpis apod.

Existují tři druhy podpisů:

Podpisy pro zásilky

Jde o podpis určený pouze pro zásilky, který je plně konfigurovatelný (viz. dále uživatelský tvar podpisů) nebo lze ponechat podobu podpisu na programu (viz. dále výchozí tvar podpisů). Do textu zásilky lze podpis vložit automaticky (dle nastavení konfigurace) nebo prostřednictvím klávesové zkratky <Ctrl+Alt+ J>.

Podpis pro PDF exporty

Na rozdíl od papírového tisku, který kompetentní pracovník ručně podepíše a není tedy nutné tisknout jeho "rukopisný podpis", je v některých případech "externích tiskových výstupů" při exportu objektů do souborů ve formátu PDF, potřeba vložit obraz podpisu v elektronické podobě (naskenovaný podpis). K tomu slouží právě tento podpis.

Podpis pro interní texty

Použití tohoto podpisu je ve všech textových polích (mimo zásilku) po stisku <Ctrl+Alt + J> nebo <Ctrl+Alt+Shift+J> (pro zvýrazněný podpis). Použitím této klávesové zkratky vložíte podpis do místa v textu, ve kterém je právě umístěn kurzor.
Toto se hodí v mnoha situacích, kdy je do textu vpisován určitý komentář apod., k rozpoznání kdo a kdy tento komentář vkládal.

Tento podpis není možné uživatelsky definovat, vytváří ho vždy program (obsahuje jméno přihlášeného uživatele a aktuální datum).

Příbuzná témata: