Srážky note_blue.jpg(995 b)

Srážky ze mzdy jsou stanoveny zákoníkem práce, který rozlišuje 3 situace, kdy lze srážet ze mzdy.

Řešení srážek v Kaskádě

Kaskáda chápe srážky jako peníze, které zaměstnavatel srazí se souhlasem (a v případě exekuce i bez souhlasu) zaměstnance. Srážky se zadávají formou opakovaných složek mzdy odvozené od skupin SRA,SEX,SZA a SRP (viz. dále Skupiny srážek).

U srážek zadáváme:

Skupiny srážek:

Příklad zadání srážky:

Zadání:

Zaměstnanci se vyplácí mzda na účet 5005001111 a na spoření se mu sráží 1000 Kč.

Řešení:

Příbuzná témata: