Skupiny druhů

Skupiny druhů jsou základním prvkem pro tvorbu Druhů složek mzdy, přičemž Druhy složek mzdy jsou základním prvkem pro tvorbu Složek mzdy v Datech období.

Tato konstrukce, na níž stojí veškerá další funkčnost mzdové agendy, zajišťuje do budoucna možnost velmi operativně reagovat na změny legislativy i na potřeby uživatelské praxe, přitom je minimalizováno riziko zanesení chyb do aktualizovaných verzí systému.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: