Účtování na složky

V Kaskádě existuje mnoho způsobů jak zjistit ekonomické informace o kontaktu, produktu, předmětu za středisko apod.
Dalším možným zdrojem informací může být složka. Jde o Databox (univerzální složku), která má nastavenu vlastnost "Účtovat".

Taková složka pak může představovat nějaký projekt, k němuž chci shromažďovat všechny informace, které jsou s ním spojeny. Může jít o e-maily, dokumenty, kontakty, ale také o doklady, respektive o jednotlivé řádky dokladů, které se nějak dotýkají konkrétního projektu.

Složka může představovat také takové "středisko" či pobočku firmy nebo samostatné pracoviště, jehož hospodářský výsledek či jiné ekonomické aspekty je potřeba sledovat. V tomto případě na konto této složky budou účtovány řádky dokladů, které s tímto pracovištěm věcně souvisí (týkají se jeho pracovníků, budovy, apod.).

Příbuzná témata: