Prohlížeč řádku Bankovního výpisu

Prohlížeč řádku Bankovního výpisu se poněkud liší od obecného prohlížeče řádků. Nejdůležitější je to, že:

Základní části

Vytváření řádku bankovního výpisu při párování na doklad v jiné měně, než v jaké je bankovní výpis

Program v této situaci vyzve uživatele k zadání přesné částky v operativní měně toho dokladu, na který párovací položka odkazuje a tuto částku použije všude kde je to užitečné, spočítá z ní zpětně kurz toho řádku atd.
Podobně se program chová v situaci, kdy žádný doklad, na který by se platba napárovala neexistuje a teprve se vytváří z prohlížeče řádku bankovního výpisu pomocí tlačítka Nový párovaný doklad. V závislosti na měně zvolené šablony si program vyžádá zadání částky v té měně, ve které je vedena zvolená šablona. Do obsahu takového vytvářeného dokladu je zapsána správná částka v té správné měně a doklad tak postačí jen vystavit a použít k párování.

Příbuzná témata: