Identifikace dokumentů, objednávek, smluv a hmotných zásilek

U mnoha datových objektů je potřebné pracovat nejen s vlastní identifikací (číslo objektu), ale také s identifikací u aktéra.

Jde například o smlouvy, dokumenty, dopisy apod., tedy datové objekty které někdo vytvořil (a nějak je identifikuje), někomu je předal (zaslal...) a dotyčný příjemce je identifikuje "po svém". Znát vzájemně identifikátory "protistrany" je nutné vždy, když je potřeba něco v dané věci řešit.

Kaskáda proto u dokumentů (včetně smluv...) a komunikací umožňuje v příslušných prohlížečích

zadat "Vaše číslo", t.j. kód (identifikátor) pod kterým daný objekt eviduje aktér (protistrana). Maximální počet znaků tohoto identifikátoru je 30.

Příbuzná témata: