Identifikace dokladů

Stejně jako u ostatních druhů objektů platí, že je potřebné pracovat s nějakou jejich identifikací (vlastní nebo cizí), u dokladů to platí dvojnásob, protože právě doklady je nutné nejen v Kaskádě, ale také u protistrany nějak rozlišit, identifikovat, spárovat, ...
U dokladů jsou v Kaskádě k dispozici následující identifikátory.

Čísla dokladů použitá v kontrolním hlášení

Uskutečněná plnění

Pokud není uvedeno číslo protistrany, je použito číslo dokladu (objektu).

Přijatá plnění

Vždy je použito číslo protistrany.

Příbuzná témata: