Rámec pro seznam objektů note_blue.jpg(995 b)

Rámcem pro seznam objektů rozumíme určitou ohraničenou oblast, která v hlavní pracovní ploše modulu slouží k zobrazení objektů. Obsah této plochy je dán stromem složek, který definuje např. zobrazené druhy objektů, filtrování položek a jejich setřídění, způsob zobrazení a některé další vlastnosti. Pokud se chcete dozvědět detaily o konkrétním uzlu stromu, vyvolejte help z příslušného uzlu.

Hlavní pracovní plocha se skládá z následujících částí:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: