Dialog Použití bankovního účtu note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Dialog pro příslušný bankovní účet poskytuje informace o

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít

Za jakých podmínek je k dispozici

Dialog je dostupný všemu živatelům, avšak každý uživatel uvidí jen takové objekty, ke kterým má právo.

Pouze v případě, že jde o bankovní účet zaměstnance, kartu Příjmy a výdeje a Platební kalendář uvidí pouze uživatel zařazený do role "Účetní - mzdy - junior" nebo "Účetní - mzdy - senior".

Hlavní části

V horním panelu tohoto dialogu je uveden název kontaktu, jemuž bankovní účet náleží, číslo bankovního účtu daného kontaktu a swift kód. Dále jsou zde informace o tom, kdo a kdy naposledy bankovní účet modifikoval, případně poznámka k tomuto účtu.

Dialog obsahuje karty

Příbuzná témata: