Karta Obsah dokladu

Smysl karty

Tato karta je základním prostředkem k manipulaci s obsahem (řádky) dokladu.

Kde je k dispozici

Karta je součástí prohlížeče dokladu.

Hlavní části

Barevné označení řádků

V případě, že řádek nemá připojenou předkontaci základu, je vykreslen fuchsiovou barvou. Na první pohled je tedy zřejmé, že u řádku chybí předkontace základu a je potřeba je doplnit.
Výjimkou jsou zálohové listy, u kterých se předpokládá, že řádky nebudou mít předkontaci základu připojenou. Program to akceptuje a řádky u zálohových listů fuchsiovou barvou nevybarvuje.

V případě, že řádek je v režimu přenesené daňové povinnosti, je zobrazen modrou barvou.

Co ovlivňuje setřídění položek obsahu

Pořadí jednotlivých položek v obsahu dokladu je závislé na tom, zda má uživatel

Přitom první tři body definují výchozí nastavení setřídění obsahu, které lze (pokud je setřídění jiné než výchozí) nastavit kliknutím na tlačítko Setrideni.ico(1 kb) v panelu nástrojů.

Příbuzná témata: