Oprava chybně spárované úhrady faktur

Cíl případu použití

Vyřešit situaci, kdy se ve vystaveném Bankovním výpisu vyskytuje položka, která má hradit dva doklady (nebo více dokladů), ale je spárována pouze s jedním z nich.

Tento postup je vhodný především v situaci, kdy z nějakého důvodu nechcete nebo nemáte právo odvystavit a opravit bankovní výpis, ale chcete uvést do řádného stavu zůstatky dokladů dle skutečnosti.
Pokud odvystavení bankovního výpisu nic nebrání, je rychlejším řešením upravit řádky bankovního výpisu.

Předpoklady ( výchozí situace )

Příklad:

V agendě máte zaevidovány Faktury vydané na stejného odběratele:

Ve vystaveném Bankovním výpise BUA-RR-0010 je následující položka:

V důsledku toho:

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: