Klávesové zkratky při editaci

Klávesy, které jsou k dispozici při editaci jsou použitelné v editačním režimu. Jedna skupina se týká manipulace s textem (při editaci dokumentu nebo jiných souvislých textů, které jsou součástí objektů), další klávesy mají speciální význam a jsou k dispozici při zaměření určitých komponent. Do této skupiny patří také klávesy pro uložení nebo odvolání provedených změn.

Příkaz / Akce Klávesová zkratka Poznámka
Editace textu
Vybrat vše <Ctrl+A>
Kopírovat <Ctrl+C>
Vyjmout <Ctrl+X>
Vložit <Ctrl+V>
Tučné písmo <Ctrl+B>
Italika <Ctrl+I>
Podtržené <Ctrl+U>
Font ... <Ctrl+Shift+F>
Zarovnat vlevo <Ctrl+L>
Zarovnat na střed <Ctrl+E>
Zarovnat vpravo <Ctrl+R>
Odrážky <Ctrl+Shift+L>
Odsadit doprava <Ctrl+M>
Odsadit doleva <Ctrl+Shift+M>
Vložit podpis <Ctrl+Alt+J> viz. Podpisy
Další
Číselník <F4> Viz Číselníky.
Validace zadané hodnoty <Shift+F4>
Zobrazení položek aktivního seznamu(comba) <F4>
Výběr sebe mezi osobami <Ctrl+I>
Nový <Ins> Např. pro vytváření nových objektů nebo zadávání dalších dat, jako řádky v dokladech.
Uložit <Ctrl+S>
Uložit a další <Ctrl+Shift+S> Např. v prohlížeči řádku dokladu respektuje také způsob předchozího zadání (běžný řádek / volbou Produktu).
Odvolat změny (bez uložení) <Ctrl+Backspace> Má dvě funkce:
(a) v prohlížeči objektu, když jste v editačním režimu, znamená ukončení editace bez uložení,
(b) v seznamu objektů znamená rychlé zrušení aktuálního filtru typu "název začíná ..."

Příbuzná témata: