Nabídka modulů a otevřených prohlížečů note_blue.jpg(995 b)

Přístup k jednotlivým modulům, které jsou v dané variantě Kaskády přístupné a k otevřeným prohlížečům poskytuje Nabídka modulů.

Vzhledem k četnému volání této nabídky, poskytuje k ní Kaskáda několik přístupových cest:

Všechny tyto volby zpřístupní stejné podmenu skládající se z pěti částí:

Příbuzná témata: