Vytvoření nového účetního období (otevření nového roku)

Cíl případu použití

Na konci účetního období (obvykle na konci kalendářního roku) založit nové účetní období.

Při vytváření nového účetního období se provádí řada kroků, které se týkají účetnictví, přesto je tato činnost nutná i pro ty uživatele, kteří v Kaskádě účetnictví vůbec nepoužívají.

Při této činnosti se vytváří

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Co všechno se stalo při vytvoření nového účetního období (otevření nového roku)

Příbuzná témata: