Založení a zpracování události - Firemní porada

Cíl případu použití

Svolat firemní poradu, zaznamenat zápis o jejím průběhu a zpracovat výsledky.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Existuje zápis z porady u příslušné události.

Díky tomu, že všechny firemní porady vytváříte podle určité šablony, lze si ve vyhledávači pohodlně zobrazit seznam všech firemních porad vytvořené pomocí dané šablony.

Příbuzná témata: