Zaevidování a úhrada zálohy na silniční daň a její vyúčtování na konci roku

Cíl případu použití

Uvedený případ použití není jedinou možností, jak se vypořádat s placením záloh a vyúčtováním silniční daně. Berte jej tedy jako příklad, který je prakticky odzkoušen a konzultován s daňovým poradcem.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Výsledný stav se bude lišit podle toho, zda záloha byla vyšší než předpis nebo tomu bylo naopak. Pokud

Příbuzná témata: