Číselné řady note_blue.jpg(995 b)

Každá číselná řada představuje "počítadlo", které slouží k označování objektů (dokladů) jednoznačným identifikátorem - číslem objektu.
Zajišťuje číslování objektů (dokladů) určitého typu v souvislé řadě.
Číslo objektu je důležitým prvkem pro jednoznačnou identifikaci objektu, jeho časté využití je m.j. v poli Rychlé hledání objektu.

Použitelnost číselné řady, oprávnění k řadě

Vytváření a modifikace číselných řad

Vztah číselných řad a účetních období

Kontrola chybějících čísel v číselných řadách

Podle zákona o účetnictví je účetní jednotka povinna číslovat především doklady v souvislých nepřerušovaných řadách.
Vzhledem k tomu, že Kaskáda umožňuje s dokladu řadu různých činností, oprav a mazání, je potřeba, aby program také poskytl kvalitní podporu pro kontrolu číselných řad.

Program poskytuje komfortní činnost, která umožňuje

Po spuštění kontroly číselných řad (viz. výše) se v samostatném dialogu zobrazí v textové podobě ucelený report této kontroly, obsahující informace o případných chybějících číslech a pokud je to možné, tak i informace o jejich smazání (kdo, kdy, ...). Tento report je možné

Vlastnosti číselné řady

Příbuzná témata: