Prohlížeč druhu Skladový doklad

Prohlížeč druhu Skladový doklad slouží k zpracování dokladů o příjmech a výdejích Produktů na / ze Skladů. Stejný prohlížeč slouží pro práci se Skladovými příjemkami i Skladovými výdejkami, které dokladují příjmy / výdeje z určitého Skladu a které jsou zásobníkovými doklady ovlivňujícími zůstatek tohoto Skladu.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.

Karty

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Skladová příjemka/výdejka "název" je k dispozici funkce:


Činnosti

popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.

Možnost vypnout/zapnout automatický přepis cen v obsahu skladového dokladu při vystavení

Uživatel do jisté míry může pro doklad nastavit, zda se má či nemá provést automatický přepis cen v dokladu.
Informace o tomto nastavení je prezentována v první kartě prohlížeče skladového dokladu informačním proužkem.

Při odvystavení dokladu je tento atribut dokladu nastaven na "Vypnuto". Přirozené je, že opětovné vystavení dokladu by mělo proběhnout za stejné ceny, jako vystavení předchozí.
Pokud přesto požadujete při vystavení provést přepis těchto cen, je možné tento přepis vynutit, nebo ho rovnou pomocí činnosti Skladové ceny do řádků zapsat právě teď provést. Činnost je k dispozici ve všech typech skladových dokladů, uživatel s její pomocí může jednorázově do všech řádků dokladu jako jednotkovou cenu zaznamenat skladovou cenu daného produktu (na daném skladě) platné ke konci dne data uskutečnění účetní operace dokladu.

Aby bylo dopředu možné vidět, co se v případě přepisu cen stane, je možné v obsahu dokladu zapnout sloupec se skladovou cenou platnou k datu uskutečnění účetní operace dokladu. Sloupec je možné zapnout pomocí plovoucího menu v kartě Obsah volbou "Ukázat skladovou cenu".

Příbuzná témata: