Skladové karty

Skladová karta je technický prostředek pro sledování pohybů a zůstatků určitého produktu na určitém skladu, na kterém je produkt evidován. Technicky jde o propojení Skladu a Produktu, které je mj. viditelné v kartě Souvisí atd.
Data jsou v uživatelském rozhraní zpřístupněna v kartě Obraty a pohyby

Produkty obvykle vznikají nezávisle na konkrétním skladu a teprve později jsou podle potřeby vytvářeny skladové karty na těch skladech, na kterých je to z provozních důvodů potřeba. Vznik produktů nezávisle na skladech je vhodný z toho důvodu, že Kaskáda je systém sloužící pro práci v reálném čase a např. obchodníci by měli vytvářet produkty okamžitě ve chvíli, kdy uvažují o jejich využití ve firmě, aniž by v tu chvíli byly zřejmé technické detaily, umístění na skladech apod.

Existence skladové karty je základním předpokladem možnosti pro přijímání a vydávání Produktu prostřednictvím Skladových příjemek a výdejek.

Data ve skladové kartě

Zakládání skladových karet

Automatické zakládání skladových karet

Program skladovou kartu automaticky vytvoří při prvním příjmu v okamžiku vystavení příjemky.
Když dáte pokyn k vystavení Skladové příjemky a program zjistí, že pro daný Produkt na daném Skladě ještě není založena skladová karta, automaticky ji založí.

Automatické zakládání skladových karet při prvním příjmu zvyšuje vaše pohodlí při práci s programem a šetří vám rutinní činnosti.

Ruční zakládání skladových karet

Pokud z nějakého důvodu přece jen chcete založit skladovou kartu sami, postupujte podle následujících pokynů:

Filtr při plnění skladové příjemky

Při plnění Skladové příjemky z katalogu Produktů program automaticky nastavuje filtr na Produkty, pro které existuje na daném Skladu skladová karta.
Tento filtr můžete snadno na panelu nástrojů klepnutím na tlačítko filtru vypnout. Program pak zobrazí seznam všech Produktů, ze kterého pak můžete bez omezení Produkty vybírat a doplňovat do příjemky.

Ukončení platnosti skladových karet

Ukončení platnosti skladové karty má smysl v situaci, když už nějaký produkt není na skladě a je žádoucí, aby tato skladová karta nefigurovala v seznamu aktuálně platných skladových karet (např. na kartě Skladové pohyby a obraty či podobně u pokladny a banky).

Nastavení platnosti skladové karty lze provést pouze na pokyn uživatele podle následujícího postupu:

Obnovení platnosti skladové karty provedete v plovoucím menu kliknutím na volbu Obnovit platnost skladové karty.

Příbuzná témata: