Prohlížeč druhu Faktura přijatá

Prohlížeč Faktury přijaté slouží k manipulaci s veškerými doklady, které dokladují to, co nakupujete, bez ohledu na formu úhrady. Tedy i nákup v hotovosti je dokladován Fakturou přijatou, která má formu úhrady hotově a je uhrazena výdajovým Pokladním dokladem.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.

Karty

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Faktura přijatá "název_faktury" je k dispozici funkce:


Činnosti

popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.

Příbuzná témata: