Kód produktu v Kaskádě

Kód produktu slouží jako jeden z identifikátorů produktu. Tato kapitola se věnuje vlastnímu kódu produktu, pod kterým jednoznačně identifikujeme produkt ve vlastní organizaci. Je to jeden z klíčových údajů pro vztahy uvnitř organizace i vůči dodavatelům a zákazníkům.

V případě, že váš obchodní partner vyžaduje jeho vlastní označení produktu, pak je nutné pro tyto účely vyplnit u každého produktu cizí údaje o produktu (na kartě Další / Cizí údaje). Více viz. samostatná kapitola Cizí údaje o produktu.

Generování kódu produktu

Princip samotného generování (vytváření) kódu produktu je závislé na nastavení volby Podpora pro tvorbu nových produktů (kód ...) v globální konfiguraci na kartě Produkty.

Možné volby jsou


Následující dvě volby se mohou hodit v případě, kdy v rámci firemních domluv jsou produkty zařazené do příslušných produktových složek a v rámci tohoto zařazení je zapotřebí, aby kód produktu začínal určitým prefixem.

V případě nastavení této volby bude možné vytvářet nový produkt pouze z prostoru nějaké produktové složky. Zároveň v prohlížeči produktové složky bude zpřístupněna podkarta Atributy pro nové produkty, z níž si následně program při vytváření nového produktu převezme potřebné údaje pro automatické vygenerování kódu produktu.

Mezery v kódu produktu

Pokud vlastní kód produktu má obsahovat mezery, je nutné v globální konfiguraci na kartě Produkty zaškrtnout volbu Ve vlastním kódu produktu povolit mezery, jinak program nedovolí produkt uložit. Použití mezer v kódu produktu však nedoporučujeme, protože při rychlém hledání objektů musíte do vzorku pro hledání objektu zapsat přesný počet mezer, který je v kódu produktu uveden a pokud tomu tak není, program produkt nenajde.

Prezentace kódu produktu v tiskových sestavách

V případě, že pro některé obchodní partnery (dodavatele) máte evidované i cizí identifikace produktů, pak v prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry lze ovlivnit prezentaci (zobrazení) kódů produktů v řádcích při tisku dokladů, ve kterých je daný kontakt aktérem.

Příbuzná témata: