Cizí údaje o produktu note_blue.jpg(995 b)

Cizími údaji se rozumí takové údaje, pod kterými je produkt veden mimo Kaskádu ve vnějším světě, např. v ceníku dodavatele či odběratele produktu.

Jednoznačná identifikace produktu je základní nutností při veškeré práci s produkty ve vlastní organizaci, ale samozřejmě také při veškeré komunikaci s obchodními partnery. Často je proto nutno pracovat s "překladem", kdy na jedné straně je vlastní kód, pod kterým jednoznačně identifikujeme produkt ve vlastní organizaci a na druhé straně je kód, pod kterým příslušný produkt vede náš obchodní partner.

Evidovat kódy a názvy, pod kterými příslušný produkt vede obchodní partner je sice pracné, ale často je to nezbytné. Může jít buď o "diktát" velkého obchodního partnera (obchodní řetězce, velké firmy apod.), nebo o naprostou nutnost, bez které by obchodní vztah nemohl fungovat.

Zadáním cizích údajů ovlivníte tisk externích dokladů. Více je této problematice věnovaná kapitola Názvy produktů v řádcích při tisku dokladů.

Umístění cizích údajů v datové struktuře

Cizí údaje jsou evidovány vždy pro konkrétní dvojici Produkt - Kontakt. Znamená to, že jeden produkt může mít u různých kontaktů evidované rozdílné údaje, nezáleží přitom, zda daný kontakt představuje dodavatele nebo odběratele.

Které údaje lze prostřednictvím tohoto mechanismu evidovat

Ze kterých míst lze cizí údaje editovat

Významnou roli při tisku cizích údajů o produktu v dokladech má také nastavení způsobu prezentace, který nastavíte v kartě Další parametry v prohlížeči kontaktu.

Nastavení cizích údajů o produktu lze provést pouze u mateřské organizace, nikov u organizační jednotky. Proto pokud chcete v externích sestavách uvádět cizí údaje o produktu organizační jednotky, je nutné je nastavit u mateřské organizace, od které je program v externích tiskových sestavách převezme.

Jak zamezit nechtěným duplicitám při zadávání cizího kódu produktu

V případě, že cizí kód produktu kopírujete např. přes schránku (Clipboard) z jiné aplikace a nechtěně zkopírujete i mezery (program v takové situaci považuje mezeru za součást názvu), může dojít k duplicitě s jiným cizím kódem (stejným, ale bez mezery).
Aby k takové situaci nenastalo, doporučujeme v globální konfiguraci na kartě Produkty zapnout volbu "Cizí kód produktu ořezávat od mezer (zač/kon)".

Příbuzná témata: