Dialog Volba předlohy note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží jako univerzální prostředek pro volbu předlohy (šablony) v různých situacích. Nejčastější z těchto situací je vytváření nového objektu.

Za jakých podmínek je k dispozici

V kapitole o vytváření nových objektů je uvedeno za jakých okolností Kaskáda volbu předlohy nabídne.

Kde je k dispozici

Existuje několik možností, jak dialog otevřít. Jednotlivé možnosti jsou uvedeny v kapitole Vytváření nových objektů.

Hlavní části

V dolní části dialogu vedle tlačítek Oznacovani_zaznamu.jpg(1 kb) Zvolit, Odmitnout.jpg(1 kb) Nebrat a Stop naleznete zaškrtávací pole

Tlačítka v dolní části dialogu mají následující význam

Oznacovani_zaznamu.jpg(1 kb)

Zvolit

 

Podle toho, která karta je napozicovaná, bude prostřednictvím tohoto tlačítka zvolená šablona nebo napozicovaný objekt nebo diskový soubor. Tlačítko je přitom dostupné pouze tehdy, když je opravdu některá předloha vybrána.

Odmitnout.jpg(1 kb)

Nebrat

 

Tuto funkci použijte v případě, že chcete pokračovat v další činnosti, ale žádnou z nabídnutých předloh nechcete použít. Pokud právě vytváříte nový objekt, pak tento objekt bude vytvořen buďto prázdný nebo (v závislosti na nastavení konfigurace šablon) bude použita výchozí šablona.
V případě, že je pro daný druh objektu šablona povinná, tlačítko Nebrat nebude dostupné a je nutné vybrat jednu z nabízených šablon.

Stop

 

Toto tlačítko vám umožní ukončit prováděnou činnost (obvykle tedy vytváření nového objektu).


Součástí dialogu jsou následující karty

Příbuzná témata: