Úseky a střediska v Kaskádě

Úvod

Kaskáda podporuje střediskovou evidenci hospodaření. Jde o její standardní chování.

Kromě detailní střediskové evidence, Kaskáda umožňuje sdružení středisek do vyšších celků nazvaných úseky. Každé středisko přitom může patřit pouze do jednoho úseku.

Při dodávce Kaskády je základní úsek již vytvořen a v něm také existuje jedno jediné středisko s kódem 00.

Technicky je zajištěno, že i v situaci, kdy není zapnuto sledování středisek (v Konfiguraci účetnictví na kartě Úseky, střediska), Kaskáda na pozadí na středisko účtuje, jen to není vidět (účtování probíhá na středisko s kódem 00).

Zapnutí sledování středisek

Tuto možnost má pouze administrátor účetnictví v Konfigurace / Konfigurace účetnictví / karta Úseky, střediska, zaškrtnutím pole Účtovat na střediska.

Pokud se rozhodnete účtovat na střediska, je nutné členění důkladně rozmyslet dopředu, protože zadávání středisek se provádí vždy s propojením na příslušný úsek. Později toto zařazení již nelze uživatelsky změnit.

Režimy středisek

Využití úseků

Sdružení středisek do úseků je možné využít při zjišťování ekonomických informací z modulu Knihy a výkazy. Lze tak zobrazit informace za několik středisek dohromady, které spolu většinou nějakým způsobem souvisí (ekonomicky, druhem činností, umístěním, apod.).

Za jednotlivé úseky lze vytisknout Hlavní knihu a oficiální výkazy Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty.

Pokud je zapnuto účtování na střediska, je také automaticky zapnuto účtování na úseky, protože každé středisko musí být součástí nějakého jednoho úseku. Tento úsek je již z distribuce připraven (U1 - Úsek 1).

Příbuzná témata: