Modul Knihy a výkazy

Tento modul je základním prostředkem uživatele pro přístup k souhrnným i detailním účetním datům a k výkazům. Modul je dostupný pouze uživatelům, kteří smí vidět Účetní sumáře.

Primární volbou v tomto modulu je volba sledovaného období a to nejprve účetního období a následně v rámci tohoto účetního období volba počátečního a koncového dílčího období. Dále je zde možnost výběru rozsahu Celá firma / Úsek / Středisko.

Modul má dva základní režimy, které uživatel volí v navigačním prostoru přepínáním mezi kartami Hlavní kniha a Výkazy, tímto přepnutím ovlivní chování celého modulu.

Režim Hlavní kniha

Režim Výkazy

Režim umožňuje nejen vytvářet tiskovou podobu výkazů, ale především zobrazení výkazů v datové podobě a možnost sledování "rozpadu" sumárních částek na dílčí data - např. pohled na účty, které se promítly do řádku výsledovky, pohled na řádky deníku, které ovlivnily stav účtu apod.
Výkazy jsou především Rozvaha, Výsledovka, Přiznání k DPH,...

Další funkce

Příbuzná témata: