Karta Výchozí e-mail adresy dle situace note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta slouží k práci s výchozími e-mail adresami určenými pro různé situace.

Kde je k dispozici

Vzhledem k tomu, že tyto definice operují se čtyřmi prvky ( kontakt, druh objektu, šablona zásilky, e-mail adresa), jsou také k dispozici 4 místa, odkud do této karty lze vstoupit:

Hlavní části

Karta je rozdělena do dvou panelů.
V levém panelu jsou tlačítka pro vytváření nové a mazání napozicované definice. Editování není k dispozici.
V pravém panelu je seznam definic.

Podle toho, ve kterém místě je tato karta zobrazena, liší se její chování:

Mazat i vytvářet nové záznamy lze v kterémkoliv režimu, program přitom ověřuje oprávnění uživatele ve vztahu ke kontaktu, jehož definici se snaží ovlivnit.

Záznam se uplatní pro práci všech uživatelů, nejen pro toho, kdo záznam vytvořil.

Příbuzná témata: