Karta Výchozí adresy pro toto místo note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Na této kartě je možno definovat výchozí adresy, které mají být uplatňovány při komunikaci v rámci příslušného objektu, typicky když později v prohlížeči tohoto objektu zavoláte funkce Soubor / Nový související / Nová zásilka nebo Nová zásilka hmotná.

Smysl a způsob použití tohoto mechanismu je popsán v kapitole Výchozí elektronické adresy.

Za jakých podmínek je k dispozici

Karta je dostupná pouze u těch propojení, která spojují Kontakt s nějakým jiným objektem.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v dialogu Informace o propojení.

Hlavní části

Elektronické adresy

Vlevo nahoře jsou zobrazeny výchozí adresy jednotlivých typů, které mají být použity pro tento objekt (viz. výchozí adresy pro konkrétní místo).

Pokud nebyla v tomto dialogu provedena volba jiných adres, pak se zde zobrazují výchozí elektronické adresy kontaktu.

V dolní části je seznam všech elektronických adres daného kontaktu, které lze použít pro určení výchozí adresy pro toto místo.
Pokud chcete některou z těchto adres použít jako výchozí pro toto místo (tento objekt), proveďte dvojklik na příslušné adrese v seznamu. Následně bude zobrazena modým písmem a objeví se v přehledném panelu v horní části karty. Zároveň bude v tabulce ve sloupci "Vnuceno" uveden křížek, který vyjadřuje skutečnost, že jde o uživatelem zvolenou adresu pro toto místo.

V tabulce jsou zobrazeny el.adresy všech druhů, zobrazení však lze omezit pouze na určitý druh. Jednou možností pro omezení jsou tlačítka v nástrojovém panelu nad seznamem. Další možností je kliknutí do pole s některou adresou v horní polovině, program tím nastaví omezení v dolní části pouze na příslušný druh adresy.

V seznamu adres je také k dispozici plovoucí menu s dalšími volbami.

Poštovní adresy

V pravé horní polovině karty je k dispozici výchozí poštovní adresa, která má být použita pro tento objekt.

Pro výběr výchozí poštovní adresy pro toto propojení je k dispozici tlačítko v pravém horním rohu, na které když kliknete, tak zobrazí dialog pro volbu adresy. Volba má smysl pouze v případě, že u příslušného kontaktu jsou zadané obě dvě adresy (hlavní i vedlejší), případně další poštovní adresy zadané v dialogu Poštovní adresy kontaktu. Podle počtu poštovních adres se zobrazí jiný druh dialogu pro výběr adresy.

Pokud je poštovních adres:

Podrobnější popis o možnosti zadání dalších poštovních adres a rozdílu použití poštovní adresy a organizační jednotky je v kapitole Kontakt.

Příbuzná témata: