Názvy produktů v řádcích při tisku dokladů

Mohlo by se zdát, že problematika názvů jednotlivých řádků v dokladech je zcela triviální. Že jde o "kus textu", který se prostě zapíše do názvu řádku a potom bude vytištěn v dokladu.

Ve skutečnosti je zde celá řada faktorů, které situaci komplikují.

Algoritmus pro získání názvu do tiskové sestavy

Pokud název řádku dokladu

Další doplňující údaje figurující v názvu produktů

Dlouhé názvy produktů v tiskových sestavách

Při ukládání řádku dodacího listu / objednávky / faktury / skladové příjemky program kontroluje výslednou délku názvu produktu (viz. algoritmus pro získání názvu do tiskové sestavy), který bude použitý v tisku. Do této délky se nepočítá kód celního sazebníku a hmotnost m.j..

Pokud je celková délka názvu delší jak 255 znaků, program na tuto skutečnost při ukládání řádku upozorní chybových hlášením, ve kterém mj. uvede skutečný (oříznutý) název produktu, který bude v tisku použitý. Díky této kontrole má uživatel možnost ihned upravit tento řádek tak, aby se název do tisku vešel celý.

Příbuzná témata: