Hmotnost - jak se v Kaskádě eviduje a jak se využívá

Tato kapitola popisuje možnosti práce s hmotností v Kaskádě.
Hmotnost je jednou z často používaných veličin v praktickém životě, informační systém samozřejmě musí umožnit tuto veličinu evidovat.

Jednotková hmotnost produktu

Jednotkovou hmotnost produktu lze považovat za relativně stálou vlastnost, přitom budeme vždy pracovat s jednotkovou hmotností vztaženou k základní měrné jednotce daného produktu.

Pokud je základní měrnou jednotkou daného produktu kilogram, pak logicky hmotnost základní měrné jednotky je 1 kg/kg.

Hmotnost položky dokladu nebo objednávky

Jednotková hmotnost v kg je svébytným atributem každé položky objednávky / dokladu, to znamená že je zde editační pole, jehož hodnotu může uživatel při editaci řádku vyplnit a upravovat. Platí přitom, že

Promítnutí změny hmotnosti v prohlížeči produktu do řádků objednávek a/nebo dokladů

V případě, že chcete při změně hmotnosti produktu tuto změnu promítnout do řádků objednávek a/nebo dokladů, je nutné, aby administrátor v globální konfiguraci zapnutl (zaškrtl) parametr Při změně hmotnosti nabízet přepis v OBJ/DOKL.

Pokud je funkcionalita zapnutá, pak v případě, že

program při ukládání zobrazí dialog, ve kterém uživatel rozhodne, zda a v jakém rozsahu se nová hodnota do řádku promítne/nepromítne.

Zároveň v tomto dialogu lze zaškrtnout pole Novou hodnotu zapsat i k řádkům ve stavu "Vyřízeno", čímž docílíte toho, že se změny promítnou i do již vyřízených řádků objednávek a/nebo dokladů.

Způsob určení (předvyplnění) jednotkové hmotnosti pro nový řádek objednávky/dokladu

Když uživatel vytváří řádek volbou produktu, pokusí se systém předvyplnit pole s jednotkovou hmotností následovně, uplatní se první z nalezených údajů

Kontrola vyplnění hmotnosti při vystavení dokladu

Program při vystavení dokladu u všech produktových řádků kontroluje vyplnění hmotnosti základní měrné jednotky a pokud vyplněna není, pak ji program automaticky do řádku doplní z dat od produktu (pokud u něj existuje).

Využití údajů o jednotkové hmotnosti v tiskových výstupech

Ovlivnění formy tisku by mělo být přednastaveno na nejčastěji požadovanou hodnotu v jednotlivých šablonách objednávek/dokladů.

Příbuzná témata: