Vytvoření, schválení a realizace "Změny mzdového výměru"

Cíl případu použití

Cílem tohoto případu použití je, ukázat na modelové situaci životní cyklus personálního dokumentu, který v tomto příkladu slouží jako podklad pro změnu mzdového výměru.

Model představuje situaci, kdy

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Výsledkem celého konání je

Příbuzná témata: