Přístupová práva v oblasti mezd a personalistiky

Mzdová a personální data jsou data velmi citlivá a je nutné, aby k nim nezískal přístup nikdo, kdo k tomu není oprávněn.
Kaskáda k tomu poskytuje dostatečné nástroje, které jsou obecně využity v celém systému, nejen v oblasti mezd a personalistiky. Vzhledem k citlivosti mzdových a personálních dat, je aplikaci přístupových práv v této oblasti věnována tato samostatná kapitola, prezentující velmi názorně dopad jednotlivých konfigurací na výslednou dostupnost dat a/nebo částí uživatelského rozhraní.
Při pochopení a správné aplikaci následujících principů bude zajištěno, že k datům budou mít přístup opravdu pouze Ti, u kterých je to žádoucí.

Data a místa v uživatelském rozhraní chráněná přístupovými právy

Nástroje pro přidělení přístupových práv

Přehled vztahů

Následující tabulka přehledným způsobem prezentuje, ke kterým datům uživatele opravňuje která role nebo nadřízenost:

Modul mzdy Mzdová data
zaměstnance
(prohlížeč osoby)
Personální
dokument
Pracovně
právní vztah
(smlouva)
Mzdy - junior Právo číst Právo číst - -
Mzdy - senior Právo editovat Právo editovat - Právo editovat
Personalista - junior - - Právo číst - vše
Právo editovat - vlastní
Právo číst - vše
Právo editovat - vlastní
Personalista - senior - - Právo editovat - vše Právo editovat - vše
Nadřízený - žádný přístup - - - -
Nadřízený - vidí, nemůže zadávat - Právo číst - jen u svých podřízených Právo číst - vše
Právo editovat - vše
Právo číst - pouze u svých podřízených
Nadřízený - vidí, zadává nepřítomnosti - Právo číst - jen u svých podřízených
Právo zadávat a editovat nepřítomnosti u svých podřízených
Právo číst - vše
Právo editovat - vše
Právo číst - pouze u svých podřízených
Nadřízený - vidí, zadává nepřítomnosti a složky - Právo číst - jen u svých podřízených
Právo zadávat a editovat nepřítomnosti u svých podřízených
Právo zadávat a editovat složky mzdy u svých podřízených
Právo číst - vše
Právo editovat - vše
Právo číst - pouze u svých podřízených

Příbuzná témata: