Personální dokument

Úvod

Personální dokument je speciálním druhem dokumentu, který slouží pouze k personálním účelům, podléhá schvalování a může z něj vyplývat potřeba realizovat změny v mzdových datech Kaskády.

Každý personální dokument se týká nějakého Pracovně právního vztahu, který nějakým způsobem upravuje, nebo se ho jiným způsobem dotýká. Aktérem takového dokumentu je vždy zaměstnanec, jehož pracovního poměru se dokument dotýká.

Typickým případem využití personálních dokumentů jsou např. platové výměry a jejich změny, vytýkací řízení, škodní události apod.

Vytvoření šablony pro každý druh personálního dokumentu je v tomto případě více než vhodné

Vhodnost použití personálního dokumentu nebo dodatku pracovní smlouvy

Pro některé konkrétní situace lze stejně dobře využít personální dokument jako dodatky pracovní smlouvy.

Co se týká dodatků pracovní smlouvy, jde o mechanismus, který je k dispozici jak u objektů druhu běžná smlouva, tak u jejího specifického poddruhu pracovně právní vztah. I pro takové dodatky je možno mít předpřipravené texty v šabloně příslušného pracovně právního vztahu a potom je v konkrétních situacích pohodlně použít. Každý takový dodatek lze samostatně vytisknout, podepsat a založit, apod.

Typickým případem situace, ve které lze využít obě výše uvedené možnosti je např. "Dohoda o ukončení pracovní činnosti".
Vzhledem k tomu, že tato dohoda upravuje původní pracovní smlouvu, jedná se z právního hlediska o dodatek a nic nebrání tomu využít v Kaskádě tuto techniku. Stejně tak ale je možno použít personální dokument, který je k tomuto pracovně právnímu vztahu připojen.
Záleží jen na uživateli, který z těchto způsobů je mu sympatičtější, důležité je v rámci firmy stanovit jasná pravidla a ta potom systematicky používat.

Životní cyklus Personálního dokumentu

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Personální dokument je poddruhem Běžného dokumentu.

Druh Personální dokument nemá žádné další poddruhy.