Základní koncepty personální agendy

Personální agenda je rozšířením Kaskády, které

Hlavní rysy personální agendy

Přístupová práva v oblasti mezd a personalistiky

Vzhledem k tomu, že mzdová a personální data jsou data velmi citlivá, je přístup k těmto datům řešen prostřednictvím samostatných rolí

a také mechanismem pro určení nadřízených a podřízených pracovníků.
Více viz. samostatná kapitola Přístupová práva v oblasti mezd a personalistiky.

Uživatelské rozhraní

Příbuzná témata: