Poskytnutí přístupu ke složce jinému uživateli

Cíl případu použití

Poskytnout přístup ke své vlastní privátní složce jinému živateli.

Poskytnutí Složky ke sdílení nemá žádný vliv na práva k objektům, které jsou do sdílené Složky zařazeny. Takže aby uživatel viděl objekty zařazené do sdílené Složky, musí k těmto objektům mít alespoň právo zobrazit. Toto právo získá například z titulu zařazení do role nebo zařazení do Skupiny, která objekt vlastní apod.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Program vygeneruje avízo typu Sdílení složky, které uživatel (kterému jste nastavili právo pro sdílení Složky) najde ve svém Inboxu a při zpracování tohoto avíza může Složku zařadit mezi své privátní složky.

Zrušení sdílení Složky

Sdílení Složky můžete zrušit odebráním poskytnutých práv. Přitom postupujte následovně:

Výsledek a závěrečná kontrola

Vaše privátní složka je nyní poskytnuta ke sdílení jinému uživateli.

Příbuzná témata: