Organizace času a úkolů

Kaskáda poskytuje každému pracovníkovi organizace podporu pro organizaci jeho času prostřednictvím kalendáře, a také prostředí pro evidenci úkolů a jejich plnění prostřednictvím panelu Úkoly.

Tyto dva nástroje spolu do určité míry souvisí, každý však slouží trochu jinému účelu a je vhodný pro jiné situace.

Kalendář

Úkoly

Vlastní záznamy do kalendáře a úkolů

Sdílení kalendáře a úkolů

Každý uživatel může zadávat záznam do kalendáře a úkolů jiného uživatele.

Příbuzná témata: