Dialog Zpracování expedice/příjmu

Smysl dialogu

Tento dialog umožňuje promítnout řádky objednávky, které nejsou součástí žádného dodacího listu, do souvisejících dokladů potřebných pro jejich vypořádání. Program v tomto režimu nijak nekontroluje množství (resp. existenci daného řádku objednávky) ve faktuře a skladovém dokladu, vše se řídí dodacím listem.
Související (cílové) druhy dokladů jsou dané konfigurací účelů dodávky.

Po otevření dialogu program provede vyhodnocení všech řádků objednávky a na základě použitých účelů dodávky zobrazí v pravé části sekce různé druhy cílových dokladů, jejich možný výčet je uveden dále v odstavci Pravý panel - cíl.

Kde je k dispozici

Tento dialog otevřete kliknutím na tlačítko Zpracování expedice v objednávce od zákazníka nebo na tlačítko Zpracování příjmu v objednávce k dodavateli.

Za jakých podmínek je k dispozici

Tlačítko pro spuštění dialogu "Zpracování expedice/příjmu" je dostupné pokud

Hlavní části

Dialog je rozdělen do 2 hlavních částí.

Příbuzná témata: