Start note_blue.jpg(995 b)

Panel Start je zobrazen v hlavní pracovní ploše modulu Agenda, pokud jste ve stromě složek vybrali uzel Start.

Smyslem tohoto panelu je poskytnutí startovacího prostoru, jakési nástěnky, na kterou si sami můžete umístit často používané objekty a odtud je otvírat, můžete odtud spouštět moduly, najdete zde aktuální souhrnné finanční informace....

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: