Dialog Podrobnosti účtu note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog, který je dostupný pouze uživatelům, kteří smí vidět Účetní sumáře, poskytuje komplexní informace o určitém konkrétním účtu v určitém účetním období, není určen k aktivní práci, tedy k zadávání a editaci dat.
Jsou zde jak informace o obratech v jednotlivých dílčích účetních obdobích, tak i jednotlivých řádcích účetního deníku, které jsou na tento účet v daném období účtovány.
V případě inventarizovatelných účtů jsou zde k dispozici informace prokazující správnost počátečních i koncových zůstatků a především rozklad příslušných částek na jednotlivé doklady a jejich reálné zůstatky v příslušném období.
K tomu, aby data byla v souladu, je nutné aby všechny doklady byly zaúčtované. Pokud zaúčtované nejsou, pak zde program zcela pochopitelně vyčísluje rozdíl.

Samozřejmostí je možnost otevření zdrojových dokladů, ze kterých jsou částky na tento účet účtovány.

Tento dialog je hlavním prostředkem k získání informací a zcela nahrazuje různé jiné alternativní režimy, které mohou někteří uživatelé očekávat např. v účetním deníku, nebo nad hlavní knihou, účtovým rozvrhem apod. Není tedy zapotřebí pokoušet se nastavit v účetním deníku filtr na určitý účet, namísto toho stačí otevřít tento dialog a v něm jsou k dispozici veškeré potřebné informace.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z mnoha různých míst. Je to proto, aby informace o určitém účtu byly k dispozici vždy, když je potřebujete, bez nutnosti spouštění modulu Knihy a výkazy nebo jiných specializovaných režimů (konfigurace ...)

Možnosti přístupu k dialogu jsou následující:

Za jakých podmínek je k dispozici

Tato karta je k dispozici pouze uživatelům, kteří smí vidět Účetní sumáře.

Hlavní části

Příbuzná témata: