Prohlížeč druhu Distribuční seznam

Prohlížeč Distribučního seznamu slouží ke správě tohoto speciálního prostředku pro sdílení e-mailových adres více uživateli Kaskády. Ačkoliv je možno použít Distribuční seznam i pro zasílání zásilek uvnitř organizace, jeho hlavním smyslem je vyřešení několika typických situací, které nastávají mezi uživateli Kaskády a "vnějším světem".

Podle toho, zda distribuční seznam představuje běžný "eMailový" distribuční seznam nebo datovou schránku systému ISDS, program přizpůsobí prohlížeč danému druhu. Dále v textu bude uváděn distribuční seznam. Pokud se některá část helpu týká pouze konkrétního druhu, je to u popisu vždy uvedeno.

Distribuční seznam v žádném případě není určen k vyjmenování vnějších internetových adres, např. za účelem hromadného zasílání informací zákazníkům apod. K tomu jsou určeny kategorie Kontaktů, které mimo mnoha jiných funkcí, plní i funkci seznamu pro adresování zásilek.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Příbuzná témata: