Editace číselníku Celní sazebník

Do tohoto konfiguračního okna můžete vstoupit z následujících míst

Možnost změn v tomto číselníku má pouze a vrcholový administrátor a/nebo administrátor šablon a číselníků.

Obecně je celní sazebník prezentován jako úřední oficiální seznam zboží, které podléhá nebo by mohlo podléhat clu. Tímto sazebníkem se řídí celá EU, která dovozní a vývozní cla a další opatření při obchodu se zbožím stanovuje.
Celní sazebník se používá k zatřídění dováženého zboží k jednotnému popisu a výkladu tohoto zboží.

Kaskáda celní sazebník využívá pro měsíční výkaz Intrastat a v oblasti DPH pak pro režim přenesení daňové povinnosti.
Celní sazebník obsahuje nomenklaturní strukturu (popis a označení zboží).

Příbuzná témata: