Karta Číselné řady note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Na této kartě je možné vytvářet, prohlížet a upravovat číselné řady příslušného druhu (případně i poddruhů).

Pro práci v této kartě je předpokládána znalost problematiky číselných řad.

Kde je k dispozici

Karta je součástí okna Konfigurace druhů (tříd), do kterého vstoupíte z hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Konfigurace druhů (tříd).

Za jakých podmínek je k dispozici

Karta je dostupná každému uživateli, modifikace číselných řad je však umožněna pouze vrcholovému administrátorovi a/nebo administrátorovi šablon a číselníků.

Hlavní části

Příbuzná témata: