Uspořádání Help systému note_blue.jpg(995 b)

Přistup k Help systému je z Kaskády možný několika různými způsoby. Všechny způsoby jsou dostupné z menu Nápověda, které je dostupné ve všech modulech a prohlížečích objektu.
Kromě toho je Kontextová nápověda a funkce Co to je dostupná prostřednictvím rychlých kláves.

Funkce pro přístup k Help systému Kaskády v menu Nápověda

Vlastni_kontextovy_komentar.ico(1 kb)

Kontextová nápověda

 

Zobrazí se Help systém Kaskády napozicovaný na kapitolu, která je nejbližší pro aktuální pracovní prostor, ve kterém se pohybujete.
Tento druh nápovědy je dostupný klávesou <F1> nebo položkou menu Nápověda / Kontextová nápověda.

Kontextova_napoveda.ico(1 kb)

Co to je

 

Tento druh nápovědy je velmi lokální z hlediska pracovního prostoru, ve kterém se pohybujete. Znamená to, že se týká detailního napozicovaného prvku, nezobrazuje se kompletní Help systém, ale pouze malý plovoucí text s krátkou nápovědou.
Tento způsob je dostupný klávesou <Shift+F1> nebo prostřednictvím menu Nápověda / Co to je.

Temata_napovedy.ico(1 kb)

Obsah a rejstřík

 

Zobrazí kompletní Help systém napozicovaný na kartě Obsah na první kapitole.
Tento způsob nápovědy je dostupný pouze prostřednictvím menu Nápověda / Obsah a rejstřík. Bez ohledu na to však máte přístup k Obsahu kdykoli, kdy použijete Kontextovou nápovědu, neboť v okně Help systému můžete přecházet do jakýchkoliv dalších kapitol nebo Obsahu, Rejstříku, Vyhledávání apod.

V Obsahu je k dispozici sedm základních větví:

  • Kaskáda - je větev Help systému, která poskytuje ty nejzákladnější informace o Kaskádě

  • Uživatelské rozhraní Kaskády - v této větvi jsou kapitoly popisující Kaskádu z hlediska uživatelského rozhraní

  • Datová architektura Kaskády - v této větvi jsou popsané principy, které určují vztahy mezi jednotlivými prvky Kaskády

  • Funkční celky - v této větvi jsou popsané určité funkční celky, které se v rámci systému promítají do jeho uživatelského rozhraní, datových struktur i funkcionality

  • Typické případy použití - kapitoly v této větvi popisují řadu různých případů použití Kaskády, jde o konkrétní postup, kterým uživatel docílí určité činnosti, např. založení nového skladu, vytvoření nové faktury, vyrovnání zálohy apod.

  • Provozní scénáře - v této větvi jsou popsané vybrané provozní scénáře, podle kterých můžete v Kaskádě plnit komplexnější pracovní úkoly.

  • Provoz a podpora - v této větvi Help systému jsou uvedeny informace o technických podmínkách provozu, o instalaci a aktualizaci Kaskády, o programech podpory Kaskády apod., najdete tu i doporučení, jak postupovat při řešení problémových situací

Karty a obsluha Help systému Kaskády

Informace v okně Help systému Kaskády jsou formátovány a zobrazeny ve formátu HTML. Ovládání Help systému je podobné internetovému prohlížeči. Klepnutím myši na odkaz v textu zobrazíte příslušnou stránku. Klepnutím na šipku Zpět na panelu nástrojů okna Help systému se můžete vrátit na stránku, kterou jste měli předtím zobrazenou.

V zájmu snadnějšího vyhledávání informací poskytuje okno Help systému integrovaný obsah, rejstřík a funkce fulltextového vyhledávání. Po klepnutí na ikony knih se zobrazí jednotlivé kapitoly a položky Help systému. Další výhodou okna Help systému je, že umožňuje zároveň s prohlížením jednotlivých témat zobrazit obsah, rejstřík a výsledky vyhledávání. To poskytuje lepší orientaci v Help systému a umožňuje okamžitě zobrazit další témata. Pomocí ikon Skrýt / Zobrazit na panelu nástrojů ale můžete panel s kartami obsahu, rejstříku a výsledků vyhledávání skrývat a zobrazovat.

Příbuzná témata: