Jak se s Kaskádou seznámit note_blue.jpg(995 b)

Do této kapitoly bylo vybráno několik kapitol z tohoto Help systému, kterým by měl začínající uživatel věnovat pozornost hned na začátku práce s Kaskádou.

Jsou to kapitoly, ke kterým se může uživatel dostat prostřednictvím karty Obsah (jsou však vzhledem k systematickému uspořádání obsahu v různých částech stromu). Zde jsou proto uvedeny odkazy, které umožní pohodlně a rychle projít kapitoly, které poskytnou základní informace nutné k pochopení ovládání a principů Kaskády.

Jedná se o tyto kapitoly:

Jednou z velmi důležitých věcí při seznamování s Kaskádou je systematické a časté používání nápověd. Autorský tým věnoval značnou péči promyšlení systému nápověd a jejich propojení s aplikací (propojení s konkrétními místy, ve kterých se po stisku <F1> příslušné kapitoly zobrazují), je zde řada velmi cenných informací. Pokud však klávesu <F1> uživatel nestiskne a informace si nepřečte, může ztratit zbytečně mnoho cenného času při poznávání metodou "pokus a omyl".

Při stisku klávesy <F1> program vyhledává kapitolu nejbližší k danému místu. Pokud se objeví v Help systému text, že stránku nelze zobrazit, pak jde o nedopatření a prosíme vás o poskytnutí informace o takovém místě. Neznamená to však v žádném případě, že by v jiných místech téhož okna nebyly k dispozici nápovědy a proto z tohoto faktu neusuzujte, že nemá cenu Help systém vyvolávat.

Jak studovat Help systém a neztratit se v brouzdání po odkazech?

Jednotlivé kapitoly Help systému jsou vzájemně propojeny mnoha a mnoha odkazy. Díky tomu je možné z určité kapitoly velmi pohodlně prostudovat další podrobnější pasáže, které se týkají určitých pojmů a oblastí.

Odskok do související kapitoly je velmi pohodlný a užitečný, má však také svá úskalí. Pokud uživatel čte text a při výskytu odkazu okamžitě odskočí, čte následující kapitolu a opět odskočí na další odkaz ..... velmi rychle ztratí přehled o tom co vlastně studuje a ocitne se ve zmatku.

Doporučujeme

Velmi důležitým pomocníkem je samozřejmě tlačítko Zpět v panelu nástrojů v Help systému, prostřednictvím kterého se lze vrátit zpět do místa, ze kterého byl odkaz vyvolán.

Seznam subsekcí: