Mzdová a personální agenda note_blue.jpg(995 b)

Mzdová a personální agenda je rozšířením Kaskády, které

Licencování mzdové a personální agendy

Měsíční platba za užívání této agendy se odvíjí od počtu zpracovávaných zaměstnanců.

Lze používat buďto pouze mzdovou agendu, v tom případě je sazba za zpracovávaného zaměstnance nižší nebo mzdovou i personální agendu a v tom případě je sazba vyšší.
Samostatné používání personální agendy (bez agendy mzdové) není možné.

V licenčním souboru je dle požadavku uživatele nastaven příslušný počet zaměstnanců a tento počet kontroluje systém při přechodu mzdového období do fáze Uzavřeno tak, že počet výčetek zaměstnanců nesmí překročit uvedenou hodnotu.

Typické případy použití

V části help systému, kterou právě čtete (tato kapitola a její podkapitoly), je popisována funkčnost, jednotlivé funkční celky.
Pro praktickou práci jsou užitečné kapitoly ve větvi Typické případy použití / Mzdy, které obsahují případy použití popisující krok po kroku základní postupy.

Nutná velikost monitoru a rozlišení obrazovky

Pro provoz modulu Mzdy doporučujeme následující parametry monitoru

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: