Automatické (nebo poloautomatické) zaokrouhlování v dokladech

Tato kapitola neřeší situaci, kdy si uživatel například ve vydané faktuře vytvoří ručně běžný řádek s textem "zaokrouhlení" a uvede v něm nějakou (malou) částku, kterou si sám spočítal s cílem zaokrouhlení celkové částky. Takový řádek pro program nemá žádný specifický význam.

Tato kapitola řeší mechanismy (polo)automatického zaokrouhlování, podporované systémem.

Mechanismy stojí na následujících postulátech:

Legislativní podklad pro toto řešení:

Nejmenší platidlo

Jde o nejmenší platidlo operativní měny daného dokladu, tedy platidlo s nejmenší hodnotou přepočtového koeficientu. Např. pro českou korunu je to 1 Kč, pro Euro je to 1 cent.

Seznam platidel jednotlivých měn je definován v prohlížeči dané měny na kartě Peníze-měna

Zaokrouhlovací krok

Hodnota zaokrouhlovacího kroku je uživatelem nastavitelná v kartě Rekapitulace těch druhů dokladů, u nichž to má smysl, přitom

Při aplikaci zaokrouhlovacího kroku program

Zaokrouhlovací řádek

Zaokrouhlovací řádek je takový řádek v obsahu dokladu, který má nastaven Typ položky na hodnotu "Zaokrouhlení", program se k němu chová specifickým způsobem, popsaným dále.

Zaokrouhlovací řádek může vzniknout činností uživatele (typicky u přijaté faktury) nebo ho automaticky tvoří program (typicky při vystavení vydané faktury).

Částka v zaokrouhlovacím řádku je vyjmuta ze základu DPH a není zdaněna.

Podoba zaokrouhlovacího řádku

Zaokrouhlování u jednotlivých druhů dokladů

Příbuzná témata: