Inicializace databázového serveru a tvorba nové datové větve note_blue.jpg(995 b)

Toto okno použijete ve dvou situacích:

Inicializace serveru

Toto okno slouží k inicializaci 602SQL serveru (resp. příslušné databáze).

Inicializace se provede pouze jednou, při prvním spuštění Kaskády po její instalaci. Dojde přitom k záznamům určitých informací do systémových tabulek databáze a víckrát již tato inicializace není potřeba (nebude ani dostupná).

Program spustí import základních matričních dat na serveru, o průběhu importu Vás bude informovat malý informační dialog.

Po ukončení importu stiskněte tlačítko Zavřít v informačním dialogu a následně se zpřístupní sekce pro tvorbu nové datové větve.

Tvorba nové datové větve

Tuto sekci použijete buďto při prvotní instalaci Kaskády (pro vytvoření základní datové větve), nebo později, pokud budete vytvářet další datovou větev volbou z dialogu Výběr datové větve. Tato volba je dostupná pouze pouze uživateli, který je členem skupiny SECURITY_ADMIN (skupina bezpečnostích správců SQL serveru - nastavení se provádí v SQL klientovi).

V dialogu zadáte (pečlivě a s rozmyslem) veškeré údaje a nakonec dáte tlačítkem Založit novou datovou větev pokyn k jejímu vytvoření.

Údaje v této sekci jsou rozděleny do následujících boxů:

Příbuzná témata: