Účetní data, data operativních evidencí, kontroly integrity dat ... note_blue.jpg(995 b)

Účelem této kapitoly je:

Data

Základní principy

Příbuzná témata: