Tvorba výrobků (složených produktů) a jejich prodej v objednávkách od zákazníků

Cíl provozního scénáře

Realizovat prodej "Složených produktů" sestavených z "elementárních produktů" v prostředí objednávek od zákazníků.

Co je míněno pod pojmem "složený produkt"

Složené produkty, nebo také komplety, sety, balíčky apod. jsou v Kaskádě řešeny druhem Výrobek.

Jde o hmotné skladovatelné produkty, které jsou složeny z jiných produktů ( skladovatelných i neskladovatelných, případně z jiných výrobků - tzv. polotovarů ). V tomto případě nejde o výrobu ve smyslu přetváření vstupních surovin do zcela jiné podoby, ale jde zde o poskládání určité množiny produktů do jednoho balíčku a prodej tohoto balíčku zákazníkovi místo toho, aby si zákazník sám musel vybírat jednotlivé komponenty. Může jít např. o set "šroub, matka a dvě podložky", nebo "stůl a 4 židle". Obvykle tyto sety bývají prodávány za výhodnější ceny, než jednotlivé komponenty.

Manipulace s Výrobkem

V rámci "Objednávky od zákazníka" je možno

Prodej Výrobku ve vydané faktuře

Předpoklady ( výchozí situace )

Zapnutí celé funkčnosti

Nastavení potřebných vlastností u účelů dodávky

Postup práce

Příbuzná témata: