Provedení inventury skladu

Cíl případu použití

Cílem tohoto případu použití je pro zvolený sklad a poslední den zvoleného dílčího účetního období zjistit účetní stav skladu, poskytnout podklad pro záznam reálných zůstatků ve skladě, zaznamenat tyto informace do informačního systému a vypořádat případné rozdíly jak věcně, tak účetně.

Tento případ podpory nezahrnuje uzavření skladu. Tuto činnost lze spustit po provedení inventury (viz. Výsledek a závěrečná kontrola).

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: