Tvorba prodejních cen v Kaskádě

Tvorba prodejních cen a jejich aplikace je důležitou činností při provozu každé organizace a Kaskáda nabízí pro tuto činnost silnou podporu.

Lze pochopitelně pracovat i tak, že uživatel vytváří fakturu s "volnými řádky" (bez odkazu na definovaný produkt) a v řádcích "z hlavy" zadává ceny. Ve výjimečných situacích to má své opodstatnění, jako standardní postup ale určitě nikoliv.

V Kaskádě je standardní následující situace:

Základní prvky

Algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny pro řádek dokladu

Výchozí prodejní cenou rozumíme tu cenu, kterou program navrhuje pro určitý řádek dokladu (objednávky…) vzhledem k produktu, kupujícímu a okamžiku uskutečnění.

Algoritmus je následující:

Příbuzná témata: